Om oss

Om oss

Viverfilm AS er et norsk filmproduksjonsselskap med base i Oslo.  Viverfilm har lang erfaring med filmproduksjon, svært dyktige medarbeidere med høy utdanning og kompetanse, og avansert produksjonsutstyr. Vi gjør alle typer filmprosjekter til kunder over hele landet.

Vår forretningsidé er å levere film til kunder med høye kvalitetskrav.  Våre kunder skal erfare at vi leverer kvalitet, ikke bare filmteknisk, men også i arbeidet og samarbeidet frem mot den. Å produsere en film i dag krever spesialister på mange områder.  I tillegg til vårt eget team (se egen side), består vårt utvidede crew av dyktige freelance fotografer, lydfolk, sminkører, scenografer og skuespillere. Vi er også flinke på prosjektstyring, økonomi, markedsføring, logistikk, bemanning og teknologi og kan dermed bidra med kunnskap og kompetanse også ut over det filmtekniske.

Et av de viktigste suksesskriterier for våre prosjekter, er at vi involverer oss tidlig i prosessen, gjerne under utvikling av konsept og manus.  Dermed kan vi bidra til at produktet blir helhetlig og konsistent.  Et annet viktig kriterium er at vi alltid tilpasser oss prosjektets rammer og ambisjoner, og tilstreber å lage den filmen kunden trenger.

Viverfilm AS ble i 2016 etablert som eget selskap under Viver AS som også eier digitaliseringsselskapet Videoverkstedet AS.  Selskapene er lokalisert på samme sted, og drar nytte av felles personell- og teknologiressurser.

Fornøyde filmproduksjonskunder