Filmproduksjonsprosessen

Filmproduksjon har ulike faser eller milepæler. De enkelte fasene fungerer som sjekkpunkter for kvalitet og kundegodkjenning.  Det er viktig å være enig om innholdet i disse fasene. I flere av disse fasene er det vanlig at kunden godkjenner det som er utviklet, før neste fase starter.

Utvikling

En filmidé blir her skapt basert på et formidlingsønske eller behov. Idéen utvikles videre til et konsept der fomidlingsønsket eller -behovet blir konkretisert i et manus. Kunden kan komme til oss med et ferdig konsept og manus, eller bare med en ide eller oppgave, der vi sammen utvikler et konsept der det som skal fortelles konkretiseres.

Oppstart

Når filmideen er konkretisert i et manus og konsept, besluttes oppstart av selve filmproduksjonen.

Preproduksjon

I denne fasen blir alle steg i den faktiske filmskapingen nøye designet og planlagt. Her tilrettelegges og avtales alle ressurser som inngår i produksjonen. Det tegnes skisser og storyboards for de enkelte scener, og det gjøres “casting”, dvs utvelgelse av skuespillere og stemmeskuespillere. Videre velges lokasjoner for de ulike scenene, og evt musikk for filmen kan velges.

Produksjon

Innspilling
Her følges planen som ble utviklet i preproduksjonsfasen. Foran kameraet blir alt til virkelighet. I denne fasen er stikkordet fokus og tilpasning, slik at alle scener utnyttes maksimalt, samtidig som betingelsene for prosjektet følges nøye.

Postproduksjon

Offline
I denne fasen blir filmen klippet.  De beste scenene blir valgt ut og digitalt montert sammen til de utgjør en helhet.  Vi presenterer ofte et “råklipp” til kundene  for godkjenning.

Online
Her blir siste finpuss gjort i redigering før filmen blir låst. Effekter legges på.

Lyddesign
Filmen gjennomgår en lydredigering, der evt lydeffekter blir lagt på, og filmens endelige lydbilde blir justert og låst. Godkjennes før neste fase.

Grading
Grading er siste ledd er å gi filmen et profesjonelt og helhetlig preg. Her settes farger og lys i filmen slik at filmen får den ønskede “stemning”.

Presentasjon
Ved presentasjon legges den ferdige filmen frem for kunden. Kun små endringer kan utføres etter dette. Kunden godkjenner filmen.

Fornøyde filmproduksjonskunder